Bericht aan de NPO

9 juli stuurde ik onderstaande mail aan de NPO over jonge duiven


Dit is al jaren een probleem maar er is ook niemand die nu is zegt het is genoeg .u als n.p.o moet in grijpen niemand anders waarom moeten de vluchten door je strot worden gedrukt wat voorzichtig om gaan met de jongenduiven wat een gelul is nog nooit gebeurd dus kom nu niet aan met nu het verhaal dat wij voorzichtig moeten om springen met de jongenduiven .Kijk naar de afdeling 7 onze eerste vlucht die gaat tellen voor de punten is voor Almere 170 km hoe zo voorzichtig met de jongenduiven .kijk alleen maar naar zaterdag gaat niet door aankomende maandag let op de regen voor dinsdag dus deze zal ook geen doorgang gaan vinden en wat nu ,dan moet je de jongenduiven zo maar op Duffel gaan zetten voor Almeren 147 km dus hoe zo voorzichtig om gaan met de jongenduiven terwijl iederden kan zien dat het weer veels te onstabiel is , kijk maar naar de oude duiven zelfs die hebben het nog niet zo zwaar gehad dit seizoen ,dus nogmaals hoe zo voorzichtig met de jongenduiven  n.p.o jullie moeten gaan ingrijpen en niemand anders en waarom weer zolang wachten of gaan we wachten op negativiteit en moeten de liefhebbers het zelf weer naar buiten brengen hoe de afdelingen met onze duiven om gaan .

Ps deze tekst zet ik ook op mijn site en dat doen ik zodat de liefhebbers het kunnen lezen .

Ps ik zit nog steedts op den reactie te wachten van mijn vorige schrijven maar ik denk dat ik kan wachten tot ik een ons weegt wandt dat is jullie slechtste kant net iemand terug mailen .


Reactie van de NPO

Geachte heer Van de Linden,

Hartelijk dank voor uw reactie n.a.v. de nieuwsbrief van week 27. We hebben uw zienswijze ter kennis gebracht van het bestuur NPO. Met u hebben meerdere personen gereageerd op deze kwestie. Het bestuur zal zich zeker buigen over alle reacties. Indien het bestuur het wenselijk acht, zal contact met u worden opgenomen.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid.


Voorstel uit 2019 aan de Regio A

Brief inzake jonge duiven vluchten

Reactie “Op de hoogte” van de duivensportbond

Ik heb volgende reactie gestuurd op de nieuwsbrief “Op de Hoogte” van 18 juni – https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-18-juni 


En dan met allen respect lost de afdeling 7 gewoon de duiven op Pont en dat er een advies was binnen gekomen van het I.W.B om de duiven niet te lossen op Pont om dat het weer gewoon rondom slecht was .Dus waarom moet dit steedts waarom de duiven van de duivenmelkers onnodig in een situatie brengen waarin deze daar door steedts onnodig in de problemen komen wat is hier de bedoeling van heet dat verandwoord met de duiven om gaan is dat hoe wij de duivensport aan het promoten zijn waneer is het nu eens genoeg is mijn vraag aan jullie die hier voor verandwoordelijk zijn .

Het zelfde geld ook voor de jongenduiven waarom moeten de jongenduiven van A1 en A 2 en ook nog eens B gezamelijk los in een dracht vlucht wij weten allemaal hoe dit gaat aflopen nog breder en dat terwijl iedereen weet als de wind ongunstig staat en dan is het feest en kunnen wij de jongenduiven overal en nergensvgaan op halen en als dit nu de bedoeling is dan kan je beter de jongenduiven thuis gaan houden en watbik al heb vernomen gebuurd dat dan ook .Dus nogmaals waarom moet dit voor de vogelgriep als dat dan zo is dan is mijn advies niet inkorven .

 

Nogmaals ik weet als geen ander dat de beste stuurlui aan wal staan maar wat beter met de duivensport om gaan dat is toch niet te veel gevraagd .

 

Met gr Henkvdlinden

Lid van P.V. de Trekvogel uit laren .


Daarop ontving ik deze reactie van de Duivensportbond

Geachte heer v.d. Linden,

Hartelijk dank voor uw mail. We hebben uw zienswijze onder de aandacht gebracht van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Heiny van Manen

Zonder overleg een ramp voor Afdeling 6

Onderstaande werd geplaatst door het afdelingsbestuur


Evaluatie lossing Vierzon E24

Beste Leden,

Naar aanleiding van de dramatisch verlopen vlucht Vierzon waarbij bij verschillende leden grote verliezen zijn heeft er een evaluatie van de lossing plaats gevonden. Na contact te hebben gehad met onze eigen lossingscommissie heeft het bestuur diverse vragen gesteld aan het NPO over de reden tot lossing en de wijze waarop deze beslissing tot stand gekomen is. De belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie zijn:

  • De lossing werd bepaald door de nationale lossingscommissie en niet door de lossingscommissies van afdeling 5 en 6.
  • De Nationale Lossingscommissie heeft geen contact opgenomen met onze eigen lossingscommissie danwel de lossingscommissie van afdeling 5 over de mogelijkheid tot lossen terwijl dit wel voorgeschreven was. Indien dit wel gebeurd was had onze lossingscommissie aangegeven een lossing niet verantwoord te vinden.
  • De nationale lossingscommissie is na overleg met het IWB overgegaan tot lossen en het IWB heeft aangegeven de afweging welke de Nationale Lossingscommissie heeft aangegeven om over te gaan tot lossen kan begrijpen.

De uitkomst van de evaluatie is dat het afdelingsbestuur aan het NPO medegedeeld heeft dat lossingen van de duiven van afdeling 6 Noord-Holland op zowel sector als nationale vluchten uitsluitend mogen plaatsvinden na akkoord van onze eigen lossingscommissie. Deze instructie zullen wij ook doorgeven aan zowel de vervoerder(s) als convoyeurs.

Namens het bestuur,

Jelger Klinkenberg

Voorzitter


 

Weer een laffe duivendiefstal

TRIESTIGE DUIVEN DIEFSTAL

BELONING 10.000 EURO VOOR DE GOUDEN TIP

Beste duivenvrienden,

Ook ik ben deze nacht helaas het slachtoffer geworden van een laffe duiven diefstal. Op de camera beelden is te zien hoe ze tussen 2.30 en 3.00 uur heel mijn vlieghok zo goed als leeg hebben geroofd.

Door onze drukke werkzaamheden hadden we pas laat kunnen koppelen vandaar dat de duiven allemaal met jongen lagen tussen de 3 en 8 dagen oud. Dit waren dus de jongen waar we straks mee wilden gaan spelen. Ook deze zijn, door deze laffe dieven, helaas allemaal van de kou gestorven.

✅ Ik zou het waarderen als u dit bericht wilt delen. Ik hoop op uw medewerking om de nummers te delen en door te sturen naar uw contacten.

Onderaan in dit bericht ziet u de lijst van de gestolen duiven.

Bij deze loof ik een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die tot aanhouding van de daders leidt.

Een zwaar ontgoochelde!

Ronny van Tilburg

DUIVEN GESTOLEN OP 19-3-2021

➡️ DOFFERS

19/1770117 blauwe witpen

20/2029105 blauw

20/2000116 blauw

19/3909576 rood

19/3946692 donker geschelpt

20/2000279 blauw

20/2029120 blauw

20/2000229 blauw

20/2000272 donker geschelpte witpen

19/3909630 vale

19/3909562 blauw

20/2000280 donker geschelpt

17/3712781 donker geschelpt

➡️ DUIVINNEN

17/3712782 donker geschelpt

18/3800296 blauw

17/3712730 donker geschelpt

19/3909507 blauw

20/1617918 licht geschelpt

19/1770192 licht blauw

20/1617922 donker geschelpt

18/3800291 rood

19/3909561 donker geschelpt

20/2000227 licht geschelpt

17/3712706 blauw